OBS! Information märkt med * är nödvändig för att vi ska kunna behandla Era uppgifter. Formuläret kan inte användas för att beställa reservdelar. I detta ärende ber vi Er istället kontakta oss per telefon.


Komplettering Drift & Skötselinstruktion för luft/luft värmepumpar

Under besvärliga väderleks förhållanden ex.

  • Sträng kyla under långa perioder
  • Hög luftfuktighet i samband med sträng kyla
  • Blåst i samband med sträng kyla

Kan det förekomma kraftig isbildning på utomhusdelen, detta är under besvärliga förhållanden tyvärr ofrånkomligt.
Då detta inte omfattas av den maskingaranti som vi lämnar ger vi här några råd hur du själv kan åtgärda dessa problem.

INNAN ISBILDNING:
Se till att isen under pumpen inte får kontakt med utomhusdelen.
Håll alltid utomhusdelen fri från snö på ovansidan.
Skydda pumpens utedel med ett väderskydd.

OM IS BILDATS PÅ PUMPEN:
Täck över utomhusdelen, ställ om pumpen till AC läge (snöflinga på fjärrkontrollen).
Ställ temperaturen till 17 grader (OBS detta kräver att det är minst 17 grader i byggnaden).
Kör i detta läge minst en timme eller till utomhusdelen är isfri.

Som alternativ, täck över utomhusdelen och sätt in en värmekälla under övertäckningen, kör värmekällan till isen är borta.
(OBS! se till att värmekällan som används är anpassad för utomhusbruk och ansluten via jordfelsbrytare).

Vi hjälper naturligtvis gärna till med detta men är då tvungen att debitera dig som kund.


DU SOM KÖR MASKINEN PÅ UNDERHÅLLSVÄRME
Se till att fläkten är ställd på full hastighet.
Ha alltid ett element som grundvärme & backup.*

*Det är värmen inne i huset som transporteras till utedelen och sköter avfrostningen.
Om huset kyls ut finns det ingen värme som kan avfrosta pumpen varvid kraftig isbildning kan uppkomma.

     

Ibland händer det att saker går sönder. Vi reparerar på plats och ser till att din värmepump fungerar.
Här nedan kan Ni enkelt boka service genom att fylla i formuläret. Fyll i alla uppgifter så kan vi lättare hjälpa Er.
Vi tar kontakt med dig, bestämmer en tid och sedan kommer vi hem till dig för felsökning och reparation. OBS: Har ni tecknat försäkring ska felanmälan göras hos försäkringsbolaget.

Företag
  Ditt namn*
     
Personnummer* (ååååmmddxxxx)
   
     
Telefon (Till bostad) *
  Mobiltelefon
     
Adress*
  Besöksadress
     
Postnr/Ort*
  E-post
     
 
Fabrikat*
Modellbeteckning*
Serienummer*
Inköpsdatum (åååå-mm-dd)
(kvitto obligatoriskt vid garantifel)
Inköpsställe
(var är produkten köpt: namn, ort)
Felbeskrivning*
 
   

Meddelande

OBS!
- Information märkt med * är nödvändig för att vi ska kunna behandla Era uppgifter.

Godkännande av villkor*

Härmed accepterar jag att kostnaden om minst 1 200 kronor för service under garanti- och reklamationsrättstiden kommer debiteras innehavaren/felanmälaren av produkten om:

  • Inget fel kan konstateras.
  • Felaktigheten beror på felaktig installation, felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande
    underhåll & rengöring.
  • Produkten använts till annat än vad den är till för.
  • Produkten tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar.
  • Igångkörningsprotokoll eller kontrollrapport saknas.
   
 

 

         
  Översikt Kontakt