Grön Kyla
 
FRIGINOR

 

 

     
FRIGINOR

Teknikkyla – driftsäkra och energieffektiva lösningar

Det ställs allt högre krav på fullgod, effektiv kylning av elektronisk utrustning. Allt mer och allt viktigare information lagras idag i företagens servrar och arbetsstationer. För att säkerställa problemfri och avbrottsfri funktion krävs rätt temperatur och rätt luftfuktighet i serverrum, datahallar, ställverk och labbmiljöer där elektroniska komponenter alstraren hel del värme.

Friginor är kunnig helhetsleverantör av kyla, ventilation och befuktning inom data och telekom. Vi har bland annat levererat vätskekylaggregat och datorkylaggregat med frikyla* åt flera stora it-verksamheter. På Friginor arbetar vi alltid med den senaste tekniken och väljer fabrikat utifrån vad kundens specifika behov är.

Vi levererar alla slags anläggningar, från portabla aggregat till stora vätskekylare, teknikgolv med underblåsning eller direktkylda datarack. Eftersom vi har heltäckande teknisk kompetens både projekterar vi i egen regi och levererar också styr- och övervakningssystem som ger möjlighet till ständig webbövervakning.

Den långa erfarenheten som finns inom Friginor gör att vi kan bygga upp specialanpassade lösningar där frikyla används och värme återvinns. Integration till befintliga värme- och ventilationssystem sker och ombyggnationer kan ske med verksamheten i full drift.

För kunder som måste skydda sin affärskritiska information är vår höga servicetillgänglighet en stor fördel, eftersom denna typ av installationer ofta är extremt temperaturkänsliga.*Frikyla = ta tillvara kyla från omgivningen: från luften, vatten eller marken.


 

  FRIGINOR

 

 

 

         
  Översikt Kontakt