Grön Kyla
 
FRIGINOR

Stora kedjor väljer Friginor

Coop, ICA, Willys och OK är några av dem som valt helhetslösningar från Friginor i sina butiker.


 

 

     
FRIGINOR

Livsmedelkyla Energismarta system för butiker och stormarknader

Energibesparing och sänkta uppvärmningskostnader är viktiga faktorer sett i ett miljö- och ekonomiskt perspektiv. Detta innebär att det kommer att krävas miljövänligare och energieffektivare kyl- och fryssystem i våra livsmedelsbutiker. Vårt arbetssätt och produkter gör att kunden får en direktvinst av sin investering.

Hos oss på Friginor finns mycket lång samlad erfarenhet av butikskyla. Vi projekterar och levererar alla slags kyltekniska lösningar, inklusive CO2.
De livsmedelsbutiker och stormarknader som väljer Friginor som partner gör ett klokt val. Vi erbjuder produkter, uppgraderingar, hela system och service på nära håll – energismarta totala lösningar för livsmedelshandelns behov av kyl- och frysdiskar, kyl/frysrum, komfortkyla, värmeåtervinning och quickchillers:

- Kyl/frysanläggningar som helhet, från projektering till driftsättning och service.
- Försäljning av kyl/frysmöbler och kyl/frysrum.
- Anläggningar för snabbnedkylning av mat.
- Glaslock på frysdiskar samt glasdörrar på flerplansdiskar, såväl på nya som befintliga kylar och frysar.
- Lågenergibelysning och styrning av karmvärme.
- Styr- och övervakningssystem via webbsystem.
- Nya butiker utrustas ofta med CO2 teknik.

Vår styrka ligger framför allt i att vi har helheten: Egen projektering, inom företaget finns bred teknisk kunskap om kyl/fryssystem, rör, elteknik, övervakning/styrning på distans.
Eftersom vi är märkes- och teknikoberoende anpassar vi alltid lösningarna till de produkter och den teknik som är mest fördelaktigt för kunden.

Energieffektivitet står ständigt i fokus, bland annat genomverkningsfull värmeåtervinning blir kundens vinst stor och driftsekonomin mycket god. Glaslock och dörrar på kyl/frysdiskar, energieffektiva fläktar och behovsstyrd karmvärme är andra exempel på energibesparingar vi hjälper till med. Design, färgval, hur kyl/frysdiskar placeras för maximal varuexponering är också frågor vi gärna hjälper till med.Vi har genom åren levererat utrustning och installerat anläggningar i mängder av butiker i norra Sverige, från mindre närbutiker och servicehandel till stormarknader. Vår strävan är att vara en naturlig partner från projektering till färdig installation, drifttagning och service av nya system och anläggningar.


 

  FRIGINOR

Grön Kyla CO2CO2 – grön kyla från Friginor: Köldmediet i enCO2-butik har ingen som helst miljöpåverkan, att jämföra med en normalbutik, vars konventionella köldmedium vid utsläpp motsvarar 640 ton CO2:

640 ton CO2 motsvarar:
- 4400 flygresor Luleå-Stockholm,
- 300 000 mil i bil – 74 varv runt jorden
- 6 400 000 kWh el – uppvärmning av 360normalvillor

Koldioxid (CO2) som köldmedium är gammalvälkänd teknik. Men när freonerna kom på1930-talet ansågs de vara mer lätthanterliga. Det var innan deras skadliga effekter på ozonlagret upptäcktes. Sedan montrealöverenskommelsen 1987 håller dessa skadliga köldmedier på att fasas ut. Som alternativ blir koldioxid allt vanligare.

 

 

 

         
  Översikt Kontakt