Grön Kyla
 
FRIGINOR

 

 

     
FRIGINOR

Industrikyla

I många industriprocesser är rätt temperatur avgörande. Det gäller såväl själva tillverkningsprocessen som behovet av komfortkyla och ventilation på verkstadsgolv och i fabrikshallar.
Tung industri och processindustri är en viktig livsnerv i Norrbotten. Friginor projekterar, bygger och installerar avancerad processteknisk kyla för produktionsprocessen såväl som leverera ventilation och komfortkyla för utmärkt arbetsmiljö.
Friginor har bland annat levererat en lösning åt Pipeline Hafab i Haparanda som nyttjar frikyla på vintern i själva tillverkningsprocessen. Samtidigt återvinns processvärme för uppvärmning av lokalerna, vilket ger bästa möjliga ekonomi.


 

  FRIGINOR

 

 

 

         
  Översikt Kontakt