Grön Kyla
 
FRIGINOR

Ny lagstiftning* gällande utfasning av HFC köldmedier?


De senaste signalerna är att Eu parlamentet har för avsikt att rösta fram det i slutet på detta år eller i början på nästa år.

Exakt hur det slutliga förslaget kommer att se ut finns inga uppgifter på i dagsläget.

Vi följer hela tiden hur denna process framskrider och vår kompetens inom området står till ditt förfogande, kontakta oss för mer information och kostnadsfri rådgivning.

*Som ett led i EU:s klimatmål att minska EU:s CO2 utsläpp med 80-95 procent till 2050. förbereds en lagstiftning där man avser minska användandet av dagens köldmedier (HFC) med 79% till år 2030.


Följ Friginor på LinkedIn 

 

     
FRIGINOR

Grön Kyla CO2 från Friginor

Framtidssäkra din anläggning med CO2 – grön kyla från Friginor!

Köldmediet i en CO2 anläggning har ingen som helst miljöpåverkan.

En jämförelse med en anläggning som har konventionellt köldmedium (R404) som vid utsläpp motsvarar 640 ton CO2:

640 ton CO2 motsvarar:
- 4400 flygresor Luleå-Stockholm,
- 300 000 mil i bil – 74 varv runt jorden
- 6 400 000 kWh el – uppvärmning av 360normalvillor

Koldioxid (CO2) som köldmedium är gammalvälkänd teknik. Men när freonerna kom på1930-talet ansågs de vara mer lätthanterliga. Det var innan deras skadliga effekter på ozonlagret upptäcktes. Sedan överenskommelsen i Montreal 1987 håller dessa skadliga köldmedier på att fasas ut. Som alternativ blir koldioxid allt vanligare.


 

  FRIGINOR

Kylsystem med R744 koldioxid

Kylsystem med R744 koldioxid som köldmedium är den mest lovande lösningen för att minska Co2 avtryck. Den är tillämplig i ett antal industriella , kommersiella och detaljhandel applikationer.

Användningen av koldioxid som köldmedium är inte ny , det går tillbaka till 1850-talet och nådde sin höjdpunkt mellan 1920 och 1930.

Med upptäckten av " bekvämare " klorfluorkarbon ( CFC ) och Hydro klorfluorkarboner ( HCFC ) köldmedier , föll tekniken i glömska.

Däremot har koldioxid kommit tillbaka sedan 1993, på grund av internationellt erkännande av och vetenskapliga belägg för att syntetiska köldmedier har en tung miljöbelastning.

Idag är Co2 kylsystemm mer eller mindre standard när man bygger nya livsmedelsbutiker.

Bland de viktigaste fördelarna med CO2 som köldmedium är:

- Låg kostnad
- Fantastiska värmeåtervinningsmöjligheter
- Inte skadligt för miljön
- Tillgänglighet i hela världen
- Det är inte giftigt
- Det är inte brandfarlig
- Det är inte och det kommer aldrig att bli begränsad genom lag


 

 

 

         
  Översikt Kontakt