Grön Kyla
 
FRIGINOR

IWMAC


 

 

     
FRIGINOR

Energioptimering

Med allt större kostnader för värme och ventilation ökar behovet av rätt injusterade och optimerade värme- och luftbehandlingsanläggningar. En energioptimering av värmesystem och ventilation innebär oftast en rejäl besparing för större fastigheter och byggnader som exempelvis hotell, skolor, sjukhus och förvaltningsbyggnader.

IWMAC övervakning & energibevakning

IWMAC använder sig av existerande automatik i kylanläggningen, som t.ex. Danfoss eller Carel, loggar all data från dessa och visualiserar detta på internet. Man ges också möjlighet att skriva till automatiken, t.ex. kan man ändra en temperaturgräns eller starta en avfrostning från sin PC eller mobil. Man kan via systemet analysera historisk drift, temperatur och energidata. Allt loggas och görs tillgängligt vilket ger enormt många möjligheter.

Friginor är certifierad partner

För att bli certifierad måste personal hos entreprenören genomgå kurs hos IWMAC. Både personen och företaget blir certifierat. Certifieringen är ett bevis på att den anställde och företaget kan systemet, hela tiden är uppdaterad på senaste version och nya funktioner. De anställda vidareutbildas också löpande minst en gång per år.

För den enskilde kunden innebär det här certifieringsprogrammet att man alltid, igenom IWMACs partner, erbjuds de senaste inom övervakning, larmhantering och energieffektivisering för sin kylanläggning och annan teknisk utrustning.

ClimaCheck metoden

Metoden som hjälper dig minska energikostnader och miljöbelastning - och få nöjdare kunder

Visste du att 15-20% av världens totala energiförbrukning används för kyla och luftkonditionering?
Kylkompressorer används överallt i samhället för kylning av livsmedel och processer, luftkonditionering, värmepumpar och avfuktning. För butiks- eller fastighetsägaren döljs kostnaden för kyla ofta i den totala elräkningen men representerar ofta 40-60%. Det absoluta flertalet kylsystem fungerar inte så effektivt som de skulle kunna, med höjda energikostnader och ökade koldioxidutsläpp som följd. För att minska energiförbrukningen behövs en klar bild av hur anläggningen fungerar.

Bra analys- och felsökningsmetoder är grunden för att optimera driften och minimera driftstörningar. Det har tidigare saknats kostnadseffektiva metoder för att mäta prestanda hos kylsystem i drift. Nu finns ClimaCheck-metoden – en bevisad, beprövad och prisbelönt metod.


 

  FRIGINOR
 

 

 

         
  Översikt Kontakt