FRIGINOR

CO2 - miljövänlig kyla
I takt med en allt strängare miljölagstiftning så kommer det att krävas miljövänligare och energieffektivare kylsystem i allt fler länder runt om i världen.

Klimatfrågan blir 2000-talets viktigaste uppgift att lösa, och vägen mot framgång kan börja hos dig.

Dags att agera. Dags för grön kyla i system.


Kortfakta

Kontakta oss:
Våra kunder finns inom butik, industri, IT företag, fastighetsbolag, bygg- och entreprenadföretag, restauranger och storkök.
Vi på Cooling i Luleå har även egen avdelning för el, styr & regler samt kompetens inom ventilation och VVS. Det ger dig som kund en god teknisk lösning och ett väl utfört arbete med god samordning mellan de olika installationsgrupperna.


Cooling Luleå
Handelsvägen 15B
973 45 Luleå
Tel. 0920-20 30 30

info(at)friginor.se 

 

FRIGINOR

Överallt finns ett behov av en optimal miljö

Olika förutsättningar kräver olika lösningar. Rätt temperatur och tillgång till frisk luft behövs överallt. Kyldiskar, industrier, serverrum, kontorslandskap, skolor och butiker kräver alla sin specifika kombination av kyla & värme. COOLING ger dig den bästa lösningen utifrån dina egna förutsättningar. Vi levererar inte bara produkter vi ger dig funktion och tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service.

Kvalitet och Miljö
BRavida är kvalitetsmedvetna och är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt har certifikat för Säker Vatten vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14000:2004.
Med kvalitetskomponenter och ständigt aktuella kunskaper sätter vi din långsiktiga kylekonomi i fokus. Vi har beredskap årets alla dagar. Tillsammans med vårt stora lager och servicebilar, som fungerar som mobila verkstäder, får du korta stopptider och låga servicekostnader.
Vi förstår vikten av miljöskydd och driver företaget ansvarsfullt i samklang med gällande miljöregler. Vårt mål är att erbjuda felfria utrustningar, komponenter och tjänster till våra kunder i rätt tid och till rätt pris. Olika förutsättningar kräver olika lösningar. Rätt temperatur och tillgång till frisk luft behövs överallt. Kyldiskar, industrier, serverrum, kontorslandskap, skolor och butiker kräver alla sin specifika kombination av kyla & värme. COOLING ger dig den bästa lösningen utifrån dina egna förutsättningar. Vi levererar inte bara produkter vi ger dig funktion och tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service.

Kvalitet och Miljö
COOLING är kvalitetsmedvetna och är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt har certifikat för Säker Vatten vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14000:2004.
Med kvalitetskomponenter och ständigt aktuella kunskaper sätter vi din långsiktiga kylekonomi i fokus. Vi har beredskap årets alla dagar. Tillsammans med vårt stora lager och servicebilar, som fungerar som mobila verkstäder, får du korta stopptider och låga servicekostnader.
Vi förstår vikten av miljöskydd och driver företaget ansvarsfullt i samklang med gällande miljöregler. Vårt mål är att erbjuda felfria utrustningar, komponenter och tjänster till våra kunder i rätt tid och till rätt pris.


Några av Bravida Coolings arbetsområden

BUTIKSKYLA
COOLING har mycket lång erfarenhet av butikskyla och är leverantör av alla slags kyltekniska lösningar inklusive koldioxid världens miljövänligaste kyla.
Till såväl Coop Norrbotten, ICA som Willys har COOLING levererat helhetslösningar, från projektering till färdig installation och drifttagning av butiker med CO2 system. I hundratals meter kyldiskar cirkulerar koldioxid, energisnålare än konventionella kylaggregat. Genom effektiv värmeåtervinning blir miljövinsten ännu större och driftsekonomin mycket god.
Kyla med koldioxid följer §6 i köldmediekungörelsen som säger att valet av kylsystem ska ha minsta miljömässiga påverkan.
Som exempel motsvarar utsläpp av 1kg köldmedium R404A, 3800kg koldioxid. Dessutom återanvänds koldioxid från annan industriproduktion, vilket innebär att naturen inte tillförs mer miljöpåverkande ämnen.

LIVSMEDELSINDUSTRIN
COOLING är den ledande leverantören av frys och kyllösningar inom livsmedelsindustrin i Norrbotten. Vi har levererat många helhetslösningar för Norrbottens största livsmedelsproducenter. Från nedkylningsanläggningar med en kapacitet på upp till 280 grisar per dygn, ner till mindre installationer av el, kyl och frysrum, styr och regler samt VVS och värmeåtervinning.
Under de senaste åren har COOLING levererat 2000 m2 fryslagerutrymmen för livsmedelsindustrin och distributionscentraler i Norrbotten.
Guldfiskens frysrum med fryskapacitet för kontinuerlig temperatur ner till –38 grader är ett annat exempel projekt.
Vi levererar också Cook and Chill anläggningar för storkök och livsmedelsproducenter med lösningar för nedkylning från +70 grader till +3 grader på bara 1,5 timmar.
COOLING har djupa kunskaper och stor praktisk erfarenhet i arbetet med helhetslösningar för livsmedelsindustrin och storhushåll.

TEKNIK DATA/TELECOM
Idag lagras allt mer och allt viktigare information i företagens servrar och arbetsstationer. Därför är det extra viktigt att säkerställa en problemfri drift och minimera störningsriskerna.
COOLING är kunnig helhetsleverantör av kyla och ventilation och befuktning inom data och telecom. Bland annat har vi levererat vätskekylaggregat och datorkylaggregat med frikyla åt Tullverket. COOLING arbetar alltid med den senaste tekniken och väljer fabrikat utifrån vad kundens specifika behov är.

PROCESSINDUSTRI
Tung industri och processindustri är en viktig livsnerv i Norrbotten. COOLING kan projektera, bygga och installera avancerad processteknisk kyla för produktionsprocessen såväl som leverera ventilation och komfortkyla för fabrikshallar och verkstadsgolv.
COOLING har bland annat levererat en lösning åt Pipeline Hafab i Haparanda som nyttjar frikyla på vintern i själva tillverkningsprocessen. Samtidigt återvinns processvärme för uppvärmning av lokalerna, vilket ger bästa möjliga ekonomi.


 

 

         
  Översikt Kontakt