Nyheter från FRIGINOR

 


2013-12-18: Friginor bygger ny miljövänlig butik åt ICA i ÄlvsbynLeveransen kommer att ske under 2014 och butiken skall öppnas under tidig höst.

Vi har därmed orderlagt det sjätte CO2 systemet under 2013

Följ Friginor på LinkedIn

_______________________________________________________________________

2013-10-15: Friginor expanderar
_______________________________________________________________________

2013-08-16: Västerbottens första transkritiska* CO2 system, Grön Kyla!
Under sommaren fick vi förtroendet att leverera och installera en bärinfrysningsanläggning till Hällnäs Handerlsträdgård
Under ett dygn fryses ca 15 ton bär ner med stora fläktar som cirkulerar -35 gradig kyla i tunnlarna.


Förångarna i en av frystunnlarna monteras på plats


Frysmaskinerna trimmas in inför igångkörning

*Transkritiskt kylsystem CO2 bidrar till att på ett betydande sätt reducera all form av miljöpåverkan. Systemet består av specialkonstruerade kompressorer för CO2 direktexpansion samt elektroniska styrsystem för optimering av energiförbrukning.
Köldmediet CO2 har ingen miljöpåverkan.
En transkritisk process innebär att vätska och ånga har samma densitet medan ångbildningsvärmen är lika med noll.

______________________________________________________________________

2013-07-21: LKAB Svappavaara rökgasrening

Friginor har fått förtroendet att leverera kyllösningen till den nya rökgasreningen åt LKAB Svappavaara.

Ca 500kwh kyla levereras genom frikylning under årets kalla period och stöttas upp med en kylmaskin då utetemperaturen stiger.

På bilden syns frikylningsbatterierna med fläktar monteras på plats.


_____________________________________________________________________

2013-06-21: FRIGINOR är först ut med nya grepp för temperatur och energiövervakning


FRIGINOR är först ut i IWMACS certifieringsprogram. Friginor ser fördelarna med att ligga längst fram inom området. Friginors strävan om att ge sina kunder den senaste tekniken och kunskapen kommer fortsatt ge köpmännen den bästa och lönsammaste driften av sin kylanläggning.

IWMAC har startat upp ett program för certifiering av kylentreprenörer som både installerar och använder IWMAC-system. Det är en del i ett kvalitetssäkringsprogram som skall bidra till att verktyget blir använt på rätt sätt, kunskapen för den här typen av system och funktioner ökas samt att de möjligheter systemet ger används.

Systemet använder sig av existerande automatik i kylanläggningen, som t.ex. Danfoss eller Carel, loggar all data från dessa och visualiserar detta på internet. Man ges också möjlighet att skriva till automatiken, t.ex. kan man ändra en temperaturgräns eller starta en avfrostning från sin PC eller mobil. Man kan via systemet analysera historisk drift, temperatur och energidata. Allt loggas och görs tillgängligt vilket ger enormt många möjligheter.

För att bli certifierad måste personal hos entreprenören genomgå kurs hos IWMAC. Både personen och företaget blir certifierat. Certifieringen är ett bevis på att den anställde och företaget kan systemet, hela tiden är uppdaterad på senaste version och nya funktioner. De anställda vidareutbildas också löpande minst en gång per år.

För den enskilde handlaren innebär det här certifieringsprogrammet att man alltid, igenom IWMACs partner, erbjuds de senaste inom övervakning, larmhantering och energieffektivisering för sin kylanläggning och annan teknisk utrustning.


Läs om IWMAC här>>
______________________________________________________________________

2013-02-21: Avtal med Akademiska Hus

Akademiska Hus i Umeå som förvaltar fasigheterna som inrymmer Umeå Universitet har tecknat serviceavtal med Friginor.

Avtalet löper fram till 2016.
______________________________________________________________________

2013-02-10: ICA Kåge bygger ut & om

ICA Supermarket Kåge får en riktig ansikstlyftning i samband med att man bygger ut butiken och passar då på att stuva om.

Friginor har fått uppdraget att förse butiken med nya kyl/frysdiskar samt förse dom befintliga med energibesparande dörrar.
_______________________________________________________________________

2013-02-04: CO2 kyla på ICA SM Arvidsjaur

Friginor har fått uppdraget att bygga om ICA SM Arvidsjaur.

Ombyggnationen omfattar byte av kyl & fryssystem till CO2 teknik, även leveranser av nya kyl & frysdiskar ingår i uppdraget.
_______________________________________________________________________

2013-02-01: ICA MAXI Skellefteå stor ombyggnad

Friginor har fått uppdraget att bygga om ICA Maxi Skellefteå.

Man byter ut alla diskar mot nya energisparande, flyttar om en hel del i bytiken.

Ombyggnationen kommer att pågå under hela våren och beräknas vara färdig månadsskiftet maj - juni.
_______________________________________________________________________

2013-01-31: Avtal med Gällivare Kommun


Friginor har fått förtroendet att sköta kylanläggningarna åt Gällivare Kommun och TOP bostäder.

Avtalet avser alla kylanläggningar och skolkökskyla i kommunen och löper fram till 2015.

__________________________________________________________________

2013-01-15: Alviksgården CO2 kyla i ny anläggning

Alviksgården valde Grön Kyla från Friginor när man bygger ut sin anläggning i Alvik.

Friginor bygger anläggningen med Green & Cool maskin den innehåller integrerad värmeåtervinning.

Projektet löper under våren 2013.


___________________________________________________________________

2013-01-03: CO2 Grön kyla på IKEA Haparanda

IKEA bygger om sin bistro med nya kyldiskar.

Friginor har fått uppdraget att leverera och installera.

Installationen sker med CO2 Grön kyla från Friginor och blir IKEA:s första med detta köldmedium.