Nyheter från FRIGINOR

 

2011-12-13: Ny CO2 butik i Gällivare med energi-borrhål, Miljö och energin i fokus
Friginor har byggt en ny Coop Nära butik i Gällivare med CO2 teknik.
Bolaget har konstruerat, projekterat & installerat hela butiken på väldigt kort tid.

Dörrar, lock & LED belysning på alla kylmöbler
Samtliga kyl och kylmöbler är försedda med fabriksmonterade dörrar och lock.

Borrhål ger energieffektivitet
Förutom full värmeåtervinning från kylmaskinerna har man genom att underkyla systemet sommartid med hjälp av borrhål, vintertid använder vi borrhålet tillsammans med kylmaskinen som värmepump och på så sätt skapat en väldigt energieffektiv anläggning.

Webbaserat styrsystem
Företaget har utöver kyl/fryssystemet även levererat överordnat styrsystem för värme venilation & värmeåtervinning.

_______________________________________________________________________

2011-11-15: Ombyggnad ICA Supermarket Boden

Friginor bygger om moderniserar och energieffektiviserar ICA Supermarket i Boden.
Bland förändringarna är nya grönsaksdiskar med LED belysning och energibesparande dörrar samt en ny kyl-ö för bland annat kött.

________________________________________________________________________

2011-04-13: Datahallskyla
Friginor har inlett ett samarbete avseende kyla av datahallar och teknikrum.


Tekniken bygger på ett beprövat koncept med mer än 200 installationer och är framprovad under 15 års tid.
Uteluft, borrhål eller annan naturlig källa till kyla används och resulterar i dramatiskt minskad energiåtgång och därmed låga CO2 utsläpp.

Förutom att kylan hämtas i naturliga miljöer sker kylningen på ett nytänkande & energisnålt sätt.

För mer information kontakta
Tomas Tavér 0920-203033
eller
Ulf Hansson 0920-203038
____________________________________________________________________

2011-03-15: Friginor hjälper FriGeo med frysmuddringsutrustning för kärnkraftverk

Ett av Kirunas starkast växande företag just nu är FriGeo AB, som nu har fått ett stort frysmuddringsuppdrag i England. De ska sanera radioaktivt slam från ett nedlagt kärnkraftverk.

Företaget har genomfört flera lyckade miljösaneringar runt om i Sverige och nu jobbar de hårt på en fortsatt expandering utomlands:
– Vi hoppas att det här uppdraget öppnar dörrar för fler utlandsprojekt och vi satsar just nu stort på den internationella marknaden, säger Erik Maksimainen, Projektledare.


Uppdragsgivaren är Magnox South Sites i England som har tagit ett kärnkraftverk ur drift och nu ska avveckla och sanera det. FriGeos uppdrag är att leverera en frysmuddringsutrustning och sedan övervaka utförandet av saneringen av det radioaktiva slammet från botten av kylbassängerna i kärnkraftverket.

Friginor har hjälpt till med kylsystemet bland annat dimensionering & styrsystem av deras frysmuddringsutrustning.

__________________________________________________________________

2010-06-18: Stor ombyggnad på ICA Hjärtat i Kalix


ICA Hjärtat i Kalix har under våren genomgått en stor förändring.
Friginor har levererat och installerat det senaste inom energieffektiva diskar och kylmöbler.

_______________________________________________________________________

2010-05-26 Utbyte av västkekylare för processkyla på Gestamp HardTech AB

Friginor har fått uppdraget att leverera en ny kylmaskin för processkyla på till Gestamp HardTech AB i Luleå.

Denna maskinserie finns i kyleffekter mellan 225-1571 kW och en rad olika tillbehör som värmeåtervinning och olika möjligheter till kommunikation med överordnat styrsystem.

Uppdraget som är en Turn Key leverans omfattar all kringutrustning, installation, utbildning samt en optimering av kylsystemet.
____________________________________________________________________

2010-05-27: Friginor bygger om Coop Konsum Björkskatan

Friginor har under våren genomfört en större ombyggnation av Konsum butiken på Björkskatan i Luleå.

Förutom en del maskinombyggnader har Friginor även levererat nya diskar samt försett diskarna i butiken med glaslock. Både snyggt och energieffektivt.

Friginor kommer också att förse butiken med ett nytt övervaknings/styrsystem.

_____________________________________________________________________

2010-05-03: Friginor ”byter kläder” och gör om vår grafiska profil för att bättre spegla vår verksamhet
Kyla – Värme – Energieffektiva & Miljövänliga lösningar

Vi kommer successivt att byta till vår nya logotyp under våren och försommaren.